Eminescu verde dor,

Pururea răscolitor,
Eminescu codru des
Plin de freamăt și- nțeles!
Eminescu e un om
Eminescu e un pom,
Eminescu e o stea,
Eminescu-i țara mea!